TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA CỦA ADSMO

  BẢNG GIÁ SEO TỪ KHÓA

  Gói dịch vụ Eco Advance Pro
  Số lượng từ khóa <10 từ <22 từ <50 từ
  Nghiên cứu từ khóa (Nhằm đưa ra tổng thể bộ từ khóa từng lĩnh vực) Có Có Có
  Tối ưu On-page cho SEO Có Có Có
  Cài đặt Google Search Console Có Có Có
  Cài đặt Google Analytics Có Có Có
  Tạo Social(nếu khách hàng chưa có) 3 tài khoản 6 tài khoản 20 tài khoản
  Viết nội dung chuẩn SEO Có Có Có
  Off-page SEO Có Có Có
  Local SEO Không Có Có
  Tối ưu file robots.txt Có Có Có
  Tối ưu sitemap cho website Có Có Có
  Tối ưu mã HTML cho SEO Có Có Có
  Tối ưu hình ảnh trên trang cho SEO Có Có Có
  Tối ưu đường dẫn URL cho trang SEO Có Có Có
  Tối ưu cấu trúc trang web cho SEO Có Có Có
  Kiểm tra và khuyến cáo tối ưu tốc độ tải trang theo quy chuẩn Có Có Có
  Kiểm tra và tối ưu HTTP request Có Có Có
  Phân tích cấu trúc dữ liệu trên trang (snippets + dữ liệu thẻ khác ảnh hưởng tới kết quả SEO) Không Có