DỰ TOÁN THIẾT KẾ WEBSITE THEO YÊU CẦU

Thể loại giao diện Website
Giao diện theo yêu cầu (5,000,000đ - 15,000,000đ)
Website giới thiệu doanh nghiệp(2,500,000đ - 4,000,000đ)
Elearning, Học trực tuyến(5,000,000đ - 15,000,000đ)
Thương mại điện tử, buôn bán(3,500,000đ - 25,000,000đ)
Booking system, Đặt dịch vụ(8,000,000đ - 15,000,000đ)
Chợ online - cho phép users đăng bán(10,000,000đ - 50,000,000đ)
Website rao vặt(15,000,000đ - 25,000,000đ)
Tính năng như mạng xã hội(30,000,000đ - 200,000,000đ)
Theo ý tưởng(Tư vấn)
Tối ưu SEO (Miễn phí)
Đa ngôn ngữ (3,500,000đ)
Tích hợp 25 MXH (500,000đ)

Tổng tiền dự kiến: (VND)

Thanh Toán sau có thời gian chờ thương lượng 2 bên trong từ 1 - 2 ngày làm việc

Thẻ ngân hàng

Khách hàng của chúng tôi nói gì